Навчання

Навчальний курс "Фінансово-кредитні ресурси для аграрної галузі" підготовлений провідними науково-педагогічними працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою підготовки мережі фінансових/кредитних дорадників в рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»

 Курс включає наступні теми:

 • Сучасні світові тенденції розвитку сільського господарства 
 • Стратегування та бізнес-планування аграрних підприємств 
 • Основи аудиту/оцінки сільськогосподарських підприємств 
 • Оподаткування у сільському господарстві.  
 • Управління ризиками в сільському господарстві.  
 • Бухгалтерський облік та звітність у сільському господарстві 
 • Банківське кредитування сільського господарства 
 • Аналіз кредитоспроможності позичальника з позиції банка-кредитора. 
 • Документарні інструменти як альтернатива кредитуванню. Гарантія, акредитив, вексель (доцільність використання даних інструментів) 
 • Порівняння лізингу та банківського кредиту. Поточні пропозиції лізингових продуктів в Україні. 
 • Страхові продукти для с/г бізнесу на прикладі конкретних пропозицій від діючих страхових компаній. Ризики та вартість їх мінімізації за рахунок відповідних страхових продуктів 
 • Основи сільськогосподарського дорадництва  
 • Електронне дорадництво та його інструменти. 
 • Екологізація аграрного бізнесу в умовах Європейського зеленого курсу  
 • Оцінка бізнесу в аграрному секторі економіки