Донори

Європейський банк реконструкції та розвитку

Міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв’язки.

https://www.ebrd.com/ukraine.html

 

Європейський інвестиційний банк

Банк працює з метою сприяння сталому зростанню і створенню нових робочих місць за рахунок підтримки пріоритетних цілей, серед яких підтримка малого бізнесу та інновацій, реалізація інвестицій в інфраструктуру, фінансування необхідних екологічних і сприятливих для клімату проектів.

http://www.eib.org

 

Кредитна Установа для Відбудови (KFW)

Німецька «Кредитна установа для Відбудови» — це німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини — 20%. Головною метою діяльності є посилення конкурентоспроможності приватних малих та середніх підприємств. Кошти спрямовуються виключно на кредитування приватного малого та мікропідприємництва шляхом надання через уповноважені банки-учасники кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів згідно із затвердженими процедурами мікрокредитування. Не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми засновниками (учасниками) можливий отриманий прибуток.

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/Europe/Ukraine/#

http://www.kfw.de

www.kfw-entwicklungsbank.de

 

Міжнародна фінансова корпорація

IFC є однією з організацій групи Світового банку і найбільшою установою в сфері глобального розвитку, яка працює виключно з приватним сектором країн, що розвиваються. Створена в 1956 році, IFC знаходиться у власності 184 країн-членів, які спільно визначають її політику. Діяльність корпорації у більш ніж 100 країнах, що розвиваються, дозволяє компаніям та фінансовим установам на ринках, що формуються, створювати робочі місця, забезпечувати податкові надходження, удосконалювати корпоративне управління та покращувати екологічні показники діяльності, а також сприяти місцевим громадам.

http://www.ifc.org/

 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку — основна кредитна установа Світового банку. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку спрямована на скорочення бідності в країнах з середнім рівнем доходу і кредитоспроможних бідних країнах шляхом сприяння сталому розвитку через надання позик, гарантій, продуктів з управління ризиками та аналітичних і консультаційних послуг.

http://web.worldbank.org

 

Німецьке бюро міжнародної співпраці (GIZ)

GIZ — це державне агентство, засноване в 1975 році згідно з нормами права Німеччини. Основною метою діяльності GIZ є розвиток міжнародного співробітництва, забезпечення постійного світового політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку, а також сприяння уряду GIZ в досягненні цілей національної політики розвитку.

https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ)

Програма «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку потужної, багатосторонньої та відкритої української економіки шляхом підтримки новостворюваних підприємств (стартапів) та малих і середніх підприємств (МСП) у підвищенні їхньої конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках. До основних завдань програми належать допомога у формуванні кращого середовища для діяльності бізнесу,  підтримка нових та інноваційних галузей і підприємств, а також сприяння розвитку експорту та торгівлі.

https://chemonics.submittable.com

 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку

Метою Програми USAID АГРО є прискорення економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

https://www.facebook.com/usaid.agro

 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПР ООН)

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів з метою допомоги людям в усьому світі будувати краще життя.

http://www.undp.org.ua

 

Проєкт USAID "Кредитування сільськогосподарських виробників - КЕП"

Надання підтримки стійкому економічному розвитку через зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподарського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України.

https://www.facebook.com/USAID.WOCCU.CAP

 

Світовий банк

Світовий банк є важливим джерелом фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються, у всьому світі. Це не банк у звичному сенсі, але унікальне партнерство щодо скорочення бідності та підтримки розвитку. Група Світового банку включає в себе п’ять інститутів.

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

 

КАТАЛОГ ДОНОРІВ ТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (pdf, 533kB)

КАТАЛОГ ОРГАНІЗАЦІЙ-ДОНОРІВ (pdf, 676kB )