Експерти

Сергій Петрович Саяпін

Старший викладач кафедри інформаційних систем НУБІП України, завідувач навчальної лабораторії комп’ютерних технологій кафедри інформаційних систем НУБІП України, редактор сайту agroua.net та edorada.org.

Тетяна Кальна-Дубінюк

Розробка  дорадчої системи поширення сільськогосподарських знань та інформації, застосування динамічних моделей та інтерактивних консалтингових систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень в дорадництві, розробка  електронної дорадчої системи е-Екстеншн в Україні.

Ірина Петрівна Кудінова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України

Роман Корінець

Директор Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

Любов Михайлівна Худолій

Банківське кредитування аграрних підприємств.

Галина Олексіївна Скрипник

Порівняння лізингу та банківського кредиту. Поточні пропозиції лізингових продуктів в Україні

Надія Костянтинівна Мрачковська

Інструменти банківського кредитування

Руслана Миколаївна Мамчур

Розвиток ринку страхових послуг в аграрному секторі економіки України, соціальне забезпечення населення, управління ризиками.

Олександр Миколайович Лабенко

Екологічне оподаткування, фінанси природокористування, платежі за екосистемні послуги.

Олена Анатоліївна Боярова

Проблеми теорії і практики формування та трансформації фінансової звітності аграрними підприємствами, проблеми бухгалтерського обліку активів та зобов’язань.

Світлана Іванівна Дерев’янко

Бухгалтерський облік та звітність у сільському господарстві.

Лариса Василівна Діброва

Проблеми світового сільського господарства, дослідження кон’юнктури світових аграрних ринків, зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору економіки України та особливості зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС.

Інна Іванівна Долженко

Оподаткування та його особливості у сільському господарстві, адміністрування податків, податкова оптимізація, міжнародне оподаткування.

Микола Максимович Ільчук

Сталий розвиток агробізнесу, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.

Іван Андрійович Коновал

Розвиток підприємництва в сільському господарстві, бізнес-планування розвитку сільськогосподарських підприємств.

Наталія Петрівна Кузик

Аудит фінансової звітності в умовах трансформаційних перетворень.

Катерина Віталіївна Шевчук

Проблеми теорії та практики аудиту діяльності підприємств; теоретико-методологічні засади управлінського обліку та його впровадження в діяльність підприємств.

Зоя Миколаївна Тітенко

Аналіз кредитоспроможності позичальника з позиції банка-кредитора.

Надія Миколаївна Давиденко

Управління ризиками в сільському господарстві, оцінка бізнесу в аграрному секторі економіки.

Анатолій Дмитрович Діброва

Професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук.